Prodajne pogoje

Splošni Pogoji Poslovanja v spletni trgovini www.andrejatrkman.com

Splošni pogoji spletne trgovine www.andrejatrkman.com v lasti Andreje Trkman so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot), na podlagi priporočil GZS in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

Ti splošni pogoji veljajo za vsakega uporabnika (v nadaljevanju: uporabnik), ki obišče oziroma uporablja spletno mesto www. andrejatrkman.com, ki je v času sprejetja teh splošnih pogojev dostopno na spletnem naslovu https://www.andrejatrkman.com (v nadaljevanju: spletno mesto) in s katerim upravlja Andreja Trkman, Jarčji Vrh 7, 8276 Bučka (v nadaljevanju: ponudnik).

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno mesto. Poleg teh splošnih pogojev lahko za določene dele spletnega mesta, podstrani ali za določene uporabnike veljajo še posebni pogoji ali pravna obvestila.

Z uporabo spletnega mesta uporabnik potrjuje, da sprejema te splošne pogoje in se strinja z vsemi njihovimi določbami ter da je seznanjen s Politiko o zasebnosti.

Ti splošni pogoji se lahko kadarkoli spremenijo ali dopolnijo brez vnaprejšnjega opozorila ali obvestila. Z uporabo spletnega mesta pod spremenjenimi pogoji uporabnik potrjuje, da soglaša s spremembami.

1. Informacije o ponudniku in kontakt.

Ponudnik in sedež: Andreja Trkman, Jarčji Vrh 7, 8276 Bučka

Zastopnik: Andreja Trkman

E-naslov (naslov, kamor lahko uporabnik pošlje svoje ugovore, pripombe, zahtevke in izjave): andreja@andrejatrkman.com

Ponudnik ni zavezanec za davek na dodano vrednost (DDV).

2. Uporaba spletnega mesta.

Uporabnik se zavezuje, da bo spletno mesto uporabljal zakonito in na običajen način, z namenom spletnega mesta.

Če uporabnik spletno mesto uporablja v nasprotju s prejšnjim odstavkom, mu lahko ponudnik začasno ali trajno (glede na težo kršitve) onemogoči dostop do portala.

Z uporabo spletnega mesta med uporabnikom in ponudnikom ne nastane nobena pogodba in noben pogodben odnos. Uporabnik zaradi uporabe spletnega mesta razen obveznosti, ki so navedene v teh pogojih, nima nobenih drugih obveznosti.

Ponudnik si pridržuje pravico, da dostop do portala, določenih delov portala ali posameznih funkcionalnosti na portalu kadarkoli omeji (npr. samo za registrirane uporabnike ali naročnike) ali veže na izpolnitev določenih pogojev.

3. Predstavitev izdelkov in ažurnost podatkov.

Ponudnik bo skušal čim bolje skrbeti za ažurnost in pravilnost podatkov, ki so navedeni na spletu. Kljub temu pa se lastnosti izdelkov, dobavni rok ter cena spreminjajo, zato obstaja minimalna možnost, da ponudnik ne utegne sočasno s spremembo popraviti podatkov na spletnih straneh. V takem primeru se kupca nemudoma obvesti o spremembah ter omogoči preklic naročila ali pa zamenjavo naročenega izdelka. Prav tako se kupca obvesti ter omogoči zamenjavo izdelka ali preklic naročila v primeru, če je opis ali cena posledica napake pri vnosu ali če je do napačnega opisa ali cene prišlo brez volje ponudnika.

4. Cene izdelkov in stroški dostave.

Vse objavljene cene izdelkov v spletni trgovini so z davkom na dodano vrednost (DDV), in sicer po vsakokrat veljavni davčni stopnji, razen kjer je izrecno navedeno, da cena ne vsebuje DDV.
Cene izdelkov na spletnih straneh www.andrejatrkman.com veljajo v trenutku oddaje naročila in veljajo do dne objave novega cenika. Cene veljajo samo za nakup preko spletne trgovine www.andrejatrkman.com.

Cene izdelkov, objavljene v spletni trgovini ne vsebujejo stroškov dostave. Ponudnik jih obračuna posebej in za posamezno naročilo v RS znašajo 3,5€.

Dostavo zame opravlja Pošta Slovenije.

Stroški dostave za naročila iz tujine se obračunajo po veljavnem ceniku za tujino Pošte Slovenije.

5. Način plačila.

Uporabnik lahko kupljene izdelke plača na naslednje načine:

S plačilom s kartico, kjer uporabnik poravna kupnino lahko na spletnem mestu z uporabo plačilne kartice . Plačila so zavarovana s sistemom Stripe, ki zagotavlja popolno varnost pri izvedbi plačevanja s karticami.

6. Potrditev naročila.

Po oddaji naročila v spletni trgovini www.andrejatrkman.com uporabnik prejme obvestilo po elektronski pošti, da je naročilo sprejeto. V njem so navedeni izdelki in količine, ki jih je uporabnik izbral in še znesek dostave. Sprejeta naročila se obravnavajo kot nepreklicna in bodo izpeljana.
V primeru, da želi uporabnik odstopiti od naročila, nas lahko obvesti najkasneje v 6 urah na elektronski naslov andreja@andrejatrkman.com.

Spletna trgovina andreja@andrejatrkman.com si pridržuje pravico, da lahko zavrne naročilo, za katerega ugotovi, da ga pod navedenimi pogoji in podatki, s katerimi razpolaga ne more izvesti.

7. Dostava naročenih proizvodov.

Ponudnik naročene pošiljke oddaja vsak dan, razen ob sobotah, nedeljah in praznikih. Običajno so tako izdelki, naročeni v spletni trgovini www.andrejatrkman.com na naslovu uporabnika v roku 1-3 dni v Sloveniji. Navedena dostava velja za izdelke na zalogi. Za izdelke, ki niso na zalogi velja dobavni rok, zapisan ob izdelku oz. v opisu izdelka.

Ponudnik izdelke dostavlja s Pošto Slovenije.

V primeru odsotnosti ponudnika, se le ta zavezuje, da bo naročene proizvode uporabniku dostavil najkasneje v 45 dneh od potrditve naročila po e-pošti. Ponudnik ne odgovarja za prekoračitev roka dostave, če je zamuda posledica drugih nepredvidenih dogodkov, ne glede na to, ali gre za zunanje dogodke ali za dogodke iz sfere ponudnika.

8. 100% varen nakup in pravice uporabnika do odstopa od pogodbe – vračilo blaga.

V primeru kakršne koli pritožbe zaradi izdelka ali zaradi postopka nakupa prosimo, da nam posredujete vašo pritožbo pisno na elektronski naslov andreja@andrejatrkman.com. Vašo pritožbo bomo evidentirali in nanjo v najkrajšem možnem času odgovorili.

V skladu z določbo 43.č člena ZVPot ima potrošnik pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh obvesti Andrejo Trkman, da odstopa od pogodbe (npr. s pismom, poslanim po pošti ali elektronski pošti ali uporabi priloženi vzorčni odstopni obrazec), ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev.

Pri tem lahko potrošnika bremenijo le stroški iz sedmega odstavka 43.d člena tega zakona. V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Podjetje vrne prejeta plačila potrošniku z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil potrošnik, razen če je potrošnik izrecno zahteval uporabo drugega plačilnega sredstva in če potrošnik zaradi tega ne nosi nobenih stroškov.

Potrošnik ne more zahtevati povračila dodatnih stroškov, ki so nastali, če se je izrecno odločil za drugo vrsto pošiljke, kakor je cenovno najugodnejša standardna pošiljka, ki jo ponuja podjetje. Pri prodajnih pogodbah lahko podjetje zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler potrošnik ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago. Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu iz prvega odstavka 43.č člena tega zakona, razen če podjetje ponudi, da samo prevzame vrnjeno blago. Šteje se, da potrošnik pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Potrošnik v zvezi z odstopom od pogodbe krije samo stroške vračila blaga, razen če te stroške krije podjetje ali če podjetje predhodno ne seznani potrošnika, da ga bremeni ta strošek.

Potrošnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Potrošnik ne odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če ga podjetje ne seznani s pravico do odstopa od pogodbe skladno s 4. točko prvega odstavka 43. b člena.

Po določbi b 43. d člena ZVPot lahko potrošnik obvestilo o odstopu predloži ponudiku na obrazcu iz petega odstavka tega člena ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da je potrošnik podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.

Naslov za vračilo blaga prodajalcu je Andreja Trkman, Jarčji Vrh 7, 8276 Bučka.

Blago je potrebno vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini ter po možnosti v isti embalaži. Andreja Trkman omogoči tudi zamenjavo artikla.

Obrazec za odstop od pogodbe, najdete TUKAJ.

Kupec izpolnjen in podpisan obrazec lahko pošlje na e-naslov andreja@andrejatrkman.com. ali na sedež podjetja Andreja Trkman, Jarčji Vrh 7, 8276 Bučka.

Kupec nima pravice do odstopa od pogodbe v naslednjih primerih:

9. Pritožbeni postopek (Reklamacije).

Ob prejemu poškodovanega, izdelka z napako ali napačnega izdelka ga mora kupec takoj oz. v najkrajšem možnem času reklamirati tako, da pisno obvesti ponudnika izdelka na naslov :

Andreja Trkman, Jarčji Vrh 7, 8276 Bučka ali na elektronski naslov andreja@andrejatrkman.com. Andreja Trkman je dolžna spremljati in ažurno reševati vse zahtevke, ki jih posreduje kupec.

Če želite pošiljko vrniti na moje stroške, to storite tako, da se o tem dogovorite z menoj na telefonski številki: +386 031 797 012 ali andreja@andrejatrkman.com. V skladu s tem dogovorom bom na vaš naslov poslala pogodbeno dostavno službo, ki bo prevzela pošiljko.

Pozor:Drugačen način vračila na moje stroške ni možen, pošiljk z odkupnino ne sprejemam!

Na izdelke, ki so prodani kot “izdelek z napako”, ne sprejemamo reklamacij. Takšen izdelek mora biti na računu jasno označen, kupec pa obveščen, da gre za izdelek z napako.

10. Odgovornost za stvarne napake.

Ponudnik mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake svoje izpolnitve.

Napaka je stvarna: