Politika o zasebnosti

Politika o zasebnosti

Upravljavec osebnih podatkov.

Podatki o upravljavcu:

Andreja Trkman

Jarčji Vrh 7

8276 Bučka

Email : andreja@andrejatrkman.com

Telefon : 031 797 012

Osebni podatki, ki jih zbiram.

Če ste le obiskovalec spletne strani, o vas zbiram podatke le z uporabo piškotkov. Če ste uporabnik storitev ali naročnik storitev, ki jih nudim, o vas zbiram tudi druge osebne podatke, ki jih potrebujem za izvajanje storitev, ki ste jih naročili oz. ki jih uporabljate. Ti osebni podatki so:

ter ostale podatke, ki jih uporabniki vnesete v obrazce na spletnem mestu www.andrejatrkman.com. Za točnost podatkov, ki jih vnesete uporabniki na naši spletni strani, ne odgovarjamo.

Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen tako imenovani sejni piškot za identifikacijo in spremljanje nakupovalne košarice. Na vaš računalnik lahko Andreja Trkman med drugimi shrani tudi druge piškotke, za več o tem se lahko ogledate politika o piškotih.

Za čas trajanja obiska spletne strani, se shranjujejo sejni piškotki, medtem ko se trajni piškotki shranijo na računalnik uporabnika.

Andreja Trkman lahko v anonimizirani obliki te piškotke/podatke uporabi za boljšo uporabniško izkušnjo, različne promocijske akcije,…

Kategorije posameznikov, katerih osebni podatki se obdelujejo.

Ta Pravilnik o zasebnosti je namenjen vsem, ki ste naročili in/ali uporabljate moje storitve, ali oddali povpraševanje, kot tudi tistim, ki obiščete mojo spletno stran.

Nameni obdelave in podlage za obdelavo podatkov.

Namen zbiranja osebnih podatkov:

Andreja Trkman zbira osebne podatke z naslednjimi nameni:

Andreja Trkman bo za potrebe dostave, dostavni službi zaupal le uporabnikov naslov za dostavo.

Obdelava na podlagi pogodbe.

V okviru izvrševanja pogodbenih pravic in izpolnjevanja mojih pogodbenih obveznosti, obdelujem vaše osebne podatke za naslednje namene: identifikacijo posameznika, pripravo ponudbe, sklenitev pogodbe, za zagotovitev naročenih storitev, obveščanje o morebitnih spremembah, dodatnih podrobnostih in navodilih za uporabo storitev, za reševanje morebitnih tehničnih težav, ugovorov ali reklamacij, obračunavanje storitev ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med podjetjem in posameznikom.
Pri obračunavanju storitev, na podlagi davčnih predpisov, pridobimo in obdelujemo za pravilno izdajo računa še vaš naslov.

Obdelava na podlagi zakona.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljam vaše osebne podatke za odkrivanje in preprečevanje goljufive uporabe in zlorabe storitev, nadalje v okviru zagotavljanja stabilnega in varnega delovanja mojega sistema in storitev, pa tudi za namene izvajanja ukrepov informacijske varnosti, izpolnjevanja zahtev v zvezi s kakovostjo storitev ter odkrivanje tehničnih okvar sistemov in storitev.

Na podlagi zakonitega interesa uporabljam vaše osebne podatke tudi za namene morebitnih izvršb, sodne in izvensodne izterjave.

V skladu s Splošno uredbo lahko v primeru suma zlorab v primernem in sorazmernem obsegu obdelujem podatke o posameznikih za namen identifikacije in preprečevanja morebitnih prevar ali zlorab ter lahko, če je to primerno, te podatke posredujem tudi drugim ponudnikom tovrstnih storitev, poslovnim partnerjem, policiji, državnemu tožilstvu ali drugim pristojnim organom. Za namen preprečitve prihodnjih zlorab oziroma prevar se podatki o zgodovini ugotovljenih zlorab oziroma prevar v povezavi s posameznikom, kamor sodijo podatki o naročniškem razmerju ter na primer IP naslov, lahko hranijo še pet let po prenehanju poslovnega razmerja.

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov.

Obdelava podatkov lahko temelji tudi na vašem soglasju, ki ste ga posredovali mene.
Soglasje se lahko na primer nanaša na obveščanje o ponudbah, ugodnostih in izboljšavah storitev, ki jih nudim. Namen takšnega obveščanja je, da se storitve čim bolj približajo vašim potrebam in željam in da jim s tem povečam uporabno vrednost za vas. Obveščanje se izvaja prek kanalov, ki ste jih je v soglasju izbrali. Obveščanje lahko kadarkoli prekličete, in sicer na način kot ga opredeljuje Politika o zasebnosti.

Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete oziroma spremenite na enak način, kot ste ga dali ali na drug način, kot ga opredeljuje Politika o zasebnosti, pri čemer si pridržujem pravico do identifikacije stranke. Spremembo soglasja je med drugim mogoče urediti tudi preko elektronskega sporočila na naslov andreja@andrejatrkman.com ali s pisno zahtevo posredovano na moj naslov.

Umik oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi vašega soglasja. Veljavno je vaše zadnje podano soglasje, ki sem ga prejela. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v poslovnem razmerju posameznika s menoj.
Podatki, za katere je dana vaša privolitev, se v odsotnosti preklica obdelujejo do dve leti po prenehanju poslovnega razmerja s menoj.

Omejitve posredovanja osebnih podatkov.

Po potrebi bom za izvajanje določenih del, ki prispevajo k mojim storitvam, pooblastila druga podjetja in posameznike. Zunanjim obdelovalcem bom tovrstne podatke posredovala oziroma naredili dostopne samo v obsegu, ki ga zahteva določen namen. Teh podatkov zunanji obdelovalec ne sme uporabljati v nobene druge namene, pri čemer izpolnjuje najmanj vse standarde obdelave osebnih podatkov, ki jih predvideva veljavna zakonodaja. Zunanji obdelovalci so zavezani k spoštovanju zaupnosti vaših osebnih podatkov.

Na podlagi obrazložene zahteve posredujem osebne podatke tudi pristojnim državnim organom, ki imajo za to zakonsko podlago. Andreja Trkman se bo npr. odzvala na zahteve sodišč, organov pregona in drugih državnih organov, ki lahko vključujejo tudi državne organe druge države članice EU.

Obdobje hrambe osebnih podatkov.

Obdobje hrambe podatkov je določeno glede na kategorijo posameznih podatkov. Podatke hranim največ toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani ali nadalje obdelani oziroma do poteka zastaralnih rokov za izpolnitev obveznosti ali zakonsko predpisanega roka hrambe.

Obračunski podatki in z njimi povezani kontaktni podatki o posameznikih se lahko za namen izpolnjevanja pogodbenih obveznosti hranijo do popolnega plačila storitve oziroma najdlje do poteka zastaralnih rokov v zvezi s posamezno terjatvijo, ki lahko po zakonu znaša od enega do petih let. Računi se hranijo še 10 let po poteku leta, na katerega se račun nanaša v skladu z zakonom, ki ureja davek na dodano vrednost.

Drugi podatki, ki sem jih pridobila na podlagi vašega soglasja, hranim za čas trajanja poslovnega razmerja in še 2 leti po prenehanju, razen v kolikor zakon določa daljši rok hrambe. V kolikor posameznik, ki je dal soglasje za obdelavo osebnih podatkov, ni vstopil v poslovno razmerje z menoj, njegovo soglasje velja 2 leti od njegove podaje oziroma do njegovega preklica.

Po poteku obdobja hrambe se podatki zbrišejo, uničijo, blokirajo ali anonimizirajo, če zakon za posamezno vrsto podatkov ne določa drugače.

Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov.

Uresničevanje vaših pravic v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov vam zagotavljam brez nepotrebnega odlašanja. O vaši zahtevi bom odločila najkasneje v enem mesecu po prejemu vaše zahteve. V primeru kompleksnosti in večjega števila zahtev lahko rok podaljšam za največ dva dodatna meseca. Če podaljšam rok, vas o vsakem takem podaljšanju obvestim v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za zamudo.

Zahteve v zvezi z uresničevanjem vaših pravic sprejemam na elektronski naslov andreja@andrejatrkman.com ali po pošti na naslov Andreja Trkman, Jarčji Vrh 7, 8276 Bučka.

Kadar zahtevo predložite z elektronskimi sredstvi, vam informacije, kadar je mogoče, zagotovim z elektronskimi sredstvi, razen, če ne zahtevate drugače.

Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo v zvezi s kakšno od njegovih pravic, lahko zahtevam zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko:

Omogočam vam naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov:

Pravica do dostopa do podatkov.

Vedno imate pravico do seznanitve, ali se v zvezi z vami obdelujejo osebni podatki in če se, dostop do osebnih podatkov in naslednje informacije:

Pravica do popravka.

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravim netočne osebne podatke v zvezi vami ter ob upoštevanju namenov obdelave, pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«).

Pravico imate doseči, da brez nepotrebnega odlašanja vaše osebne podatke izbrišem, kadar velja eden od naslednjih razlogov:

Pravica do omejitve obdelave.

Pravico imate doseči, da omejim obdelavo vaših osebnih podatkov, kadar velja eden od naslednjih primerov:

Kadar je bila obdelava vaših osebnih podatkov omejena v skladu s prejšnjim odstavkom, se taki osebni podatki z izjemo njihovega shranjevanja obdelujejo le z vašo privolitvijo, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov ali zaradi varstva pravic druge fizične ali pravne osebe.

Pred preklicem omejitve obdelave vaših osebnih podatkov sem vas o tem dolžna obvestiti.

Pravica do prenosljivosti podatkov.

Pravico imate, da prejmete vaše osebne podatke, ki ste mi jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posredujete drugemu upravljavcu, ne da bi vas pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na vaši privolitvi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi. Na vašo zahtevo, kadar je to tehnično izvedljivo, se lahko osebni podatki neposredno prenesejo k drugemu upravljavcu.

Pravica do ugovora.

Kadar vaše podatke obdelujem na podlagi zakonitega interesa za namene trženja, lahko taki obdelavi kadar koli ugovarjate. Vaše osebne podatke preneham obdelovati, razen če dokažem nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad vašimi interesi, pravicami in svoboščinami, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjemosebnih podatkov.

Morebitna pritožba, v zvezi z obdelovanjem vaših osebnih podatkov, se lahko pošlje na elektronski naslov andreja@andrejatrkman.com ali po pošti na naslov Andreja Trkman, Jarčji Vrh 7, 8276 Bučka.

V primeru, da o vaši zahtevi ne odločimo v zakonskem roku ali vašo zahtevo zavrnem, imate možnost vložitve pritožbe pri Informacijskem pooblaščencu.

Prav tako imate pravico, da vložite pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če menite, da obdelava vaših osebnih podatkov krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če ste uveljavljali pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi menite, da osebni podatki, ki ste jih prejeli, niso osebni podatki, ki ste jih zahtevali, ali da niste prejeli vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vložite obrazloženo pritožbo pri meni v roku 15 dni. O vaši pritožbi moramo odločiti kot o novi zahtevi v petih delovnih dneh.

Končne določbe.

Za vse, kar ni urejeno s tisto Politiko o zasebnosti, se uporablja veljavna zakonodaja.
Andreja Trkman si pridržuje pravico do spremembe te Politike o zasebnosti. O spremembi vas bom seznanila z objavo na uradni spletni strani www.andrejatrkman.com v lasti Andreja Trkman vsaj 30 dni pred pričetkom veljavnosti le-tega.

V primeru vprašanj o Politiki o zasebnosti ali o podatkih, ki jih o vas hranim, mi pišite na e-poštni naslov andreja@andrejatrkman.com.

Veljavnost pravilnika o zasebnosti.

Ta Politika o zasebnosti je objavljen na uradni spletni strani Andreja Trkman www.andrejatrkman.com in začne veljati z dnem 28.11.2020.